B-B Hotel Nha Trang 

Address: 96B1/15 Tran Phu street, Loc Tho ward, Nha Trang

Tel: 0258 3522 456 – 0258 3522 156

Email: info@b-bhotel.vn

  • Tên:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Thời gian lưu trú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *