• Diện tích: 22 – 24 m2
  • Số lượng: 26 phòng
  • Có cửa sổ, hướng nhìn ra thành phố
  • Phòng đôi: loại 02 giường 1,2m (Twin)
  • Có thể đặt thêm extra bed