• Diện tích: 28 – 36 m2
  • Số lượng: 08 phòng
  • Có cửa sổ hướng nhìn ra thành phố
  • Phòng 02 giường (Twin), mỗi giường 1,2m
  • Có thể đặt thêm extra bed