• Diện tích: 45m2
  • Số lượng: 01 phòng
  • Có cửa sổ hướng nhìn thành phố, thấy biển
  • Phòng 02 giường, giường 1,2m và 1,8m
  • Có thể đặt thêm extra bed
  • Có phòng khách và gian làm việc.