• Diện tích: 22 – 24 m2
  • Số lượng: 12 phòng
  • Có cửa sổ trong, hướng nhìn giếng trời
  • Phòng 02 giường (Twin), mỗi giường 1,2m
  • Có thể đặt thêm extra bed